Shopping Cart  |  Checkout  |  Login  
24 HOURS 7 DAYS SERVICES
KPL Scaffold Inc.
 Flip Lock Series Frame  
  
 Flip Lock Series Frame  
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
FL.WT.567 5'x6'7" Walk Thru Frame Flip Lock 21.54 47.50
FL.WT.567(WA) 5'x6'7" Waco Blue Flip Lock Walk Thru Frame 22.10 48.73
       
       
FL.WT.367(I) 3'x6'7" Walk Thru Frame Flip Lock (I) 18.42 40.62
       
       
       
FL.WT.367(II) 3'x6'7" Walk Thru Frame Flip Lock (II) 18.70 41.23
FL.WT.3667 3'6"x6'7" Walk Thru Frame Flip Lock 19.27 42.49
       
       
FL.CAP.576 5'x7'6" Canopy Frame Flip Lock 23.31 51.40
FL.CAP.676 6'x7'6" Canopy Frame Flip Lock 24.68 54.42
       
       
FL.SBX.551 5'x5'1" Single Box Frame Flip Lock 17.20 37.93
FL.SBX.567 5'x6'7" Single Box Frame Flip Lock 19.68 43.39
       
       
FL.DBX.551 5'x5'1" Double Box Frame Flip Lock 18.70 41.23
FL.DBX.567 5'x6'7" Double Box Frame Flip Lock 21.18 46.70
       
       
FL.SBX.531 5'x3'1" Single Box Frame Flip Lock 13.00 28.67
FL.SBX.541 5'x4'1" Single Box Frame Flip Lock 14.71 32.44
       
       
       
       
FL.DBX.531 5'x3'1" Double Box Frame Flip Lock 13.75 30.32
FL.DBX.541 5'x4'1" Double Box Frame Flip Lock 15.47 34.11
KPL Scaffold Inc. / Leading Construction equipment, LLC